PogodOMY

Radio Fajka
  • PogodOMY

    Projekt PogodOMY realizowany w ramach projektu #KulturaNaWolności 2019

    Dzieci, młodzież i seniorzy inaczej widzą i  przeżywają miasto, a w dobie rosnącej „dziury pokoleniowej” rzadko mają okazję wymienić doświadczenia. „PogodOMY ” ma być próbą utrwalenia wielopokoleniowego spojrzenia na Chorzów. Na projekt złożyły się m. in. warsztaty dziennikarskie zakończone przeprowadzeniem wywiadów na temat miasta z seniorami,  warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci, podczas których młodzi chorzowianie poznali historię ulicy Wolności, jej architekturę, a także wysłuchali reportaży i zilustrują opowieści seniorów, całość zwieńczyło stworzenie internetowego przewodnika po ul. Wolności złożonego z doświadczeń kilku pokoleń mieszkańców z możliwością dalszego uzupełnienia  – www.pogodomy.pl