Twarze Bliskiego Wschodu

rozmowa o wystawie Marcina Śliwy